طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

سیستم های هواساز  به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های تهویه صنعتی با توجه به شرایط محیطی طراحی و ساخته می شوند. از این رو محاسابات دقیق لازمه  طراحی یک هواساز مناسب و ایده آل می باشد. در ادامه به صورت اجمالی روند محاسابات در هواساز ها مطرح شده است.

 

-صنعتی-هواساز-صباهواساز-300x225 طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز
تهویه صنعتی ، سیستم های مولد هواساز

محاسبات و قوانین حاکم برهواسازها

الف) ظرفیت هوادهی هواساز ها برحسب فوت مکعب در دقیقه معمولا بین ۵۰۰۰۰ cfm -800  می باشد .

هرچند که ظرفیت های دیگر هواسازها به صورت سفارشی ساخته می شوند. در گستره هوادهی فوق فشار استاتیکی فن دستگاه بین ۹ – ۰٫۱ in W.G خواهد بود .

ب) سرعت هوا در مقطع خروجی  ازهواسازFPM 1400 در نظر گرفته می شود .با فرض براین سرعت حداقل مقطع موردنیاز برای هوای خروجی از تقسیم ظرفیت هواساز بر حسب CFM به ۱۴۰۰  به دست می آید.

سرعت هوا روی کویل هواساز معمولا fpm 550 در نظر گرفته می شود .

ج) در شرایط معمولی دبی آب سرد در تابستان بیشتر از دبی آ بگرم در زمستان است و لذا در هواساز های یک کویلی ،مبنای محاسبات کویل و اندازه لوله های رفت و برگشئن ، حجم آ ب سرد تابستانی است .در جه حرارت آب سرد ورودی به کویل هواساز ۴۵ فارنهایت و برای آب خروجی ۵۵ فارنهایت می باشد .همچنین در جه حرارت آب گرم ورودی به کویل هواساز ۱۸۰-۱۶۰  فارنهایت می باشد .در هر صورت گر اختلاف در جه حرارت آب ورودی و خروجی کویل هواساز t     و دبی آب در حال گردش درآن gpmباشد رابطه زیر را خواهیم داشت :

-صنعتی-هواساز-صباهواساز-300x225 طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

د) در رابطه فوق Q ظرفیت کویل برحسب BTU/HR  می باشد

ذ) معمولا معموال کویل هواسازها باظرفیت کم ۲ ردیفه و با ظرفیت متوسط ۴ ردیفه با ظرفیت زیاد ۶ ردیفه و با ظرفیت خیلیل زیاد ۸ ردیفه است .

ر) قدرت موتور هواساز ار می توان از رابطه زیر به دست آورد :

 -صنعتی-هواساز-صباهواساز-300x225 طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

در رابطه فوق H.P قدرت موتور برحسبی اسب بخار CFM ظرفیت هوادهی هواساز و T.S.P نی زافت فشار کل هواساز برحسب اینچ آب می باشد .N نیز راندمان فن هواساز بوده و معولا ۶۰ درصد (N=0.6) در نظر گرفته  می شود .

ظ)به طورمتوسط افت فشار طرف آ ب در داخل کویل هواساز ۲٫۵ فوت آب به ازای هر ردیف کویل خواهد بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *