۰۱اسفند/۹۰
تهویه صنعتی اسکرابر صنعتی

اسکرابر – شستشوی هوا و تصفیه هوا

اسکرابر- غبارگیر صنعتی- شستشوی هوا از دود و ذرات آلاینده امروزه با توسعه روز افزون صنعت کیفیت هوای صنعتی با ورود آلاینده ها و ذرات به صورت قابل ملاحظه ای آلوده وبیشتر…

۳۰بهمن/۹۰
کولر کارگاهی کولر صنعتی کولر کارخانه کولر باشگاه کولر سوله

کولر آبی بزرگ کولر آبی ۱۳۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ صنعتی

کولر آبی بزرگ آبی ۱۰۰۰۰، ۱۳۰۰۰،۲۰۰۰۰،۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰   صبا هواساز تولید کننده انواع کولرهای صنعتی با ظرفیت های مختلف در دو مدل ساده و سلولزی می باشد. این شرکت با استفادهبیشتر…