محصولات صبا هواساز

طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

سیستم های هواساز  به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های تهویه صنعتی با توجه به شرایط محیطی طراحی و ساخته می شوند. از این رو محاسابات دقیق لازمه  طراحی یک هواساز مناسب و ایده آل می باشد. در ادامه به صورت اجمالی روند محاسابات در هواساز ها مطرح شده است.   محاسبات و قوانینRead more about طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز[…]