محصولات صبا هواساز

طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز

سیستم های هواساز  به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های تهویه صنعتی با توجه به شرایط محیطی طراحی و ساخته می شوند. از این رو محاسابات دقیق لازمه  طراحی یک هواساز مناسب و ایده آل می باشد. در ادامه به صورت اجمالی روند محاسابات در هواساز ها مطرح شده است.   محاسبات و قوانینRead more about طراحی محاسبه فرمول و قوانین هواساز[…]

اتاق تمیز کلین روم CLEAN ROOM

اتاق تمیز کلین روم CLEAN ROOM

اتاق تمیز چیست ؟ در حالت کلی اتاق تمیز به محیطی اطلاق می شود که غلظت ذرات موجود در آن بسیار کم و کاملا در حد کنترل باشد.در اتاق های تمیز پارامترهایی نظیر : دما( دما تاثیر مستقیمی بر رشد آلاینده های میکروبی دارد از این رو باید کاملا تحت کنترل و در شزایط استاندارRead more about اتاق تمیز کلین روم CLEAN ROOM[…]