۲۵دی/۹۰

تهویه صنعتی چیست؟

تهویه صنعتی چیست ؟ اهمیت هوای پاک و لزوم رعایت استانداردهای بهداشت جهانی در محیط کار امری مهم و اجتناب ناپذیر است. در صنعت امروزی با ارتقا صنعت ، مواد شیمیایی متعددبیشتر…