محصولات صبا هواساز

اسکرابر – شستشوی هوا و تصفیه هوا

اسکرابر – شستشوی هوا و تصفیه هوا

اسکرابر- غبارگیر صنعتی- شستشوی هوا از دود و ذرات آلاینده امروزه با توسعه روز افزون صنعت کیفیت هوای صنعتی با ورود آلاینده ها و ذرات به صورت قابل ملاحظه ای آلوده و از استانداردهای سلامت محیطی فاصله می گیرد. برای ایجاد شرایط استاندارد نیاز است که با توجه به شرایط محیطی از سیستم های تهویهRead more about اسکرابر – شستشوی هوا و تصفیه هوا[…]