محصولات صبا هواساز

هواساز هایژنیک هواساز بیمارستانی

هواساز هایژنیک هواساز بیمارستانی

هواساز بیمارستانی (هایژنیک)   شرکت صبا هواساز تولید کننده هواساز هایژنیک با قابلیت  استفاده در اتاق تمیز، کارخانه های تولید دارو ، اتاق قرنتینه آزمایشگاه های خاص، بیمارستان ها و فضاهای داروسازی می باشد هواساز هایژنیک ضمن تامین گرما ، سرما و رطوبت مورد نیاز محیط با استفاده از سیستم فیلتراسیون اقدام به ایجاد هوایRead more about هواساز هایژنیک هواساز بیمارستانی[…]